Неповноти судового розгляду.

3. Необхідності призначення більш суворого покарання.

4. Неправильного звільнення від відбування покарання.

Правильна відповідь №2 – частина 1 статті 420 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Суд апеляційної інстанції скасовує вирок суду першої інстанції і ухвалює свій вирок у разі: 1) необхідності застосування закону про більш тяжке кримінальне правопорушення чи збільшення обсягу обвинувачення; 2) необхідності застосування більш суворого покарання; 3) скасування необґрунтованого виправдувального вироку суду першої інстанції; 4) неправильного звільнення обвинуваченого від відбування покарання.

Глава 32. Провадження в суді касаційної інстанції

Питання 329

Не може бути оскаржено у касаційному порядку:

1. Вирок суду.

2. Ухвала про застосування примусових заходів медичного характеру.

3. Ухвала суду апеляційної інстанції.

4. Ухвала слідчого судді.

Правильна відповідь №4 – частина 4 статті 424 Кримінального процесуального кодексу України Неповноти судового розгляду. від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Ухвала слідчого судді після її перегляду в апеляційному порядку, а також ухвала суду апеляційної інстанції за результатами розгляду апеляційної скарги на таку ухвалу оскарженню в касаційному порядку не підлягають.

Питання 330

Право на звернення до Верховного Суду України із заявою про перегляд судового рішення з підстави неоднакового застосування касаційним судом одних і тих самих норм Закону України про кримінальну відповідальність щодо подібних суспільно небезпечних діянь, що потягло ухвалення різних за змістом судових рішень, має:

1. Керівник прокуратури району, де проводилося судове розслідування.

2. Керівник прокуратури, де місцевим судом ухвалено судове рішення у першій інстанції.

3. Прокурор, який підтримував державне обвинувачення Неповноти судового розгляду. в суді першої інстанції.

4. Начальник відділу прокуратури відповідної області.

Правильна відповідь №3 – стаття 425 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ, стаття 37 Закону України „Про прокуратуру” із змінами, внесеними Законом України від 13.04.2012р.

Касаційну скаргу мають право подати: 1) засуджений, його законний представник чи захисник - у частині, що стосується інтересів засудженого; 2) виправданий, його законний представник чи захисник - у частині мотивів і підстав виправдання; 3) підозрюваний, обвинувачений, його законний представник чи захисник; 4) законний представник, захисник неповнолітнього чи сам неповнолітній, щодо якого вирішувалося питання про застосування примусових заходів виховного характеру, - в частині, що стосується інтересів неповнолітнього; 5) законний представник чи захисник особи, щодо якої вирішувалося питання про Неповноти судового розгляду. застосування примусових заходів медичного характеру; 6) прокурор;7) потерпілий або його законний представник чи представник - у частині, що стосується інтересів потерпілого, але в межах вимог, заявлених ними в суді першої інстанції; 8) цивільний позивач, його представник або законний представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову; 9) цивільний відповідач або його представник - у частині, що стосується вирішення цивільного позову.Стаття 37 Закону України «Про прокуратуру». Право внесення апеляційної, касаційної скарги на судові рішення в кримінальному провадженні надається службовим особам органів прокуратури, які брали участь у судовому розгляді як прокурори, а також прокурору вищого рівня - Генеральному прокурору України, прокурорам Автономної Республіки Крим, областей, міст Києва Неповноти судового розгляду., Севастополя і прирівняним до них прокурорам, їх заступникам.

Питання 331

Касаційна скарга у кримінальному провадженні подається у строк до:

1. 15 днів.

2. 1 місяця.

3. 3 місяців.

4. 6 місяців.

Правильна відповідь №3 – частина 2 статті 426 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Касаційна скарга на судові рішення може бути подана протягом трьох місяців з дня проголошення судового рішення судом апеляційної інстанції, а засудженим, який тримається під вартою, - в той самий строк з дня вручення йому копії судового рішення.

Питання 332

Якщо з касаційної скарги у кримінальному провадженні не вбачається підстав для її задоволення суд:

1. Повертає скаргу.

2. Відмовляє у відкритті провадження.

3. Залишає без розгляду.

4. Відкриває касаційне провадження.

Правильна відповідь №2 – пункт 2 частини Неповноти судового розгляду. 2 статті 428 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Суд касаційної інстанції постановляє ухвалу про відмову у відкритті касаційного провадження, якщо: 1) касаційна скарга подана на судове рішення, яке не підлягає оскарженню в касаційному порядку; 2) з касаційної скарги, наданих до неї судових рішень та інших документів вбачається, що підстав для задоволення скарги немає.

Питання 333

Копія ухвали про відкриття касаційного провадження надсилається:

1. Особі, яка подала касаційну скаргу.

2. Учасникам судового розгляду.

3. Прокурору і адвокату

4. Сторонам обвинувачення і захисту.

Правильна відповідь №1 – частина 6 статті 428 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Копія ухвали про відкриття касаційного провадження або про відмову у відкритті касаційного провадження разом з Неповноти судового розгляду. касаційною скаргою та усіма доданими до неї матеріалами невідкладно надсилається особі, яка подала касаційну скаргу.

Питання 334

Після надходження касаційної скарги суд відкриває касаційне провадження протягом:

1. 3 днів.

2. 5 днів.

3. 10 днів.

4. 15 днів.

Правильна відповідь №2 – частини 1 статті 428 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Суд касаційної інстанції відкриває касаційне провадження протягом п’яти днів з дня надходження касаційної скарги, якщо немає підстав для залишення касаційної скарги без руху, повернення касаційної скарги або відмови у відкритті касаційного провадження. Питання про відкриття касаційного провадження суд касаційної інстанції вирішує без виклику сторін кримінального провадження.

Питання 335

Заперечення на касаційну скаргу подається у строк:

1. 5 днів.

2. 7 днів.

3. 15 днів.

4. Встановлений судом касаційної Неповноти судового розгляду. інстанції.

Правильна відповідь №4 – частина 1 статті 431 Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 № 4651-VІ.

Особи, зазначені у статті 425 цього Кодексу, мають право подати до суду касаційної інстанції заперечення на касаційну скаргу в письмовій формі протягом встановленого судом касаційної інстанції строку.

Питання 336

У разі проведення письмового апеляційного чи касаційного кримінального провадження копія судового рішення надсилається:

1. Прокурору.

2. Обвинуваченому.

3. Особі, яка оскаржила судове рішення.


documentasgphaf.html
documentasgpokn.html
documentasgpvuv.html
documentasgqdfd.html
documentasgqkpl.html
Документ Неповноти судового розгляду.