Поняття та ознаки третіх осіб

У результаті цивільної справи крім сторін можуть бути заінтересовані й інші особи, що не є суб'єктами спору, переданого на розгляд і вирішення суду. Вони називаються третіми особами, оскільки вступають у справу між двома сторонами. Ця назва суто умовна і має лише процесуальне значення.

Треті особи - це суб'єкти цивільних процесуальних правовідносин, які вступають у порушену в суді справу для захисту власних суб'єктивних прав та охоронюваних законом інтересів, наділені матеріально-правовою заінтересованістю, яка, як правило, суперечить інтересам позивача та (або) відповідача.

Загальні ознаки третіх осіб:

· вступають у процес, який вже розпочався між іншими

особами;

· мають цивільно-правову зацікавленість у Поняття та ознаки третіх осіб результатах справи, бо рішення у справі може торкнутися їхніх прав або інтересів;

· вступають у процес для захисту своїх суб' єктивних прав, які не збігаються з правами сторін.

Залежно від прояву матеріально-правової заінтересованості треті особи бувають двох видів:

треті особи, які треті особи, які не

заявляють самостійні заявляють таких вимог

вимоги щодо предмета щодо предмета спору

спору (ст. 34 ЦЦПК) (ст.35 ЦПК)

Правовий статус третіх осіб дещо подібний до прав та обов'язків сторін. Тому щодо участі третіх осіб можуть застосовуватися положення про процесуальну співучасть та процесуальне правонаступництво.


documentasgiecn.html
documentasgilmv.html
documentasgisxd.html
documentasgjahl.html
documentasgjhrt.html
Документ Поняття та ознаки третіх осіб